Lj Træfældning

Forsikring

Uanset, hvor grundig og forsigtig, man er, så KAN der jo ske uheld. Derfor holder vi dig forsikret med dækning mod enhver skade, der måtte ske i forbindelse med vores arbejde. Men vi er meget populære hos vores forsikringsselskab! Vi har nu gennem 5 ÅR ikke fået udbetalt een eeneste krone i forbindelse med uheld.

Du har grund til at føle dig helt tryg, når vi løser din opgave for dig.